Vizualizace dat z výroby díl 1. - Náběh nákladů ve výrobě - BüroKomplet


Vizualizace dat z výroby díl 1. - Náběh nákladů ve výrobě

Dataskop přináší obrovské možnosti přehledné prezentace výrobních dat formou sestav, pokročilých grafů, kontingenčních tabulek a sdružených pohledů. Která všechna data můžete vidět vedle sebe na jedné obrazovce?

Větev dataskopu Náběh nákladů ve výrobě poskytuje výstupy z přehledu Pohyby nedokončené výroby (Řízení výroby). Hodnoty nákladů jsou napočítávány z hodnot Nákladů přímých (druhových) z pohybů představujících náběh do výroby, tj. s druhem pohybu:

0=Výdej materiálu

1=Výdej polotovaru

2=Evidence operací kmenového střediska

3=Evidence operací jiného střediska

4=Evidence kooperací

5=Ostatní přímé náklady

19=Inventurní narovnání

Náklady po čtvrtletích v roce

 

Dataskop Vizualizace výroby ke stažení ZDARMA

Zákazníci, kteří již HELIOS vlastní, si mohou dataskop Vyhodnocení výroby, který zde popisujeme, ZDARMA stáhnout z HELIOS Store. Najdete jej pod veřejným jménem Vizualizace dat výroby. Po stažení z HELIOS Store naleznete dataskop Vyhodnocení výroby v přehledu Dataskop.