Sumace (=sčítání) hodnot v HELIOS - BüroKomplet


Sumace (=sčítání) hodnot v HELIOS

Víte, že můžete v HELIOS jednoduše sčítat hodnoty vybraných záznamů? Podívejte se, jak…

HELIOS 2.0

Označíte si zvolené záznamy (řádky v sestavě), které chcete „sečíst“. Po potvrzení nabídky Sumace hodnot vybraných záznamů Ctrl+X bude zobrazen nový přehled, ve kterém budou sečteny hodnoty sloupců vybraných záznamů. Zobrazeny budou ty hodnoty, které lze sčítat, v přehledu bude tedy tolik sloupců, kolik je sumací.

V případě, že volbu Sumace hodnot vybraných záznamů použijete v seskupeném přehledu, bude sumační přehled obsahovat mezisoučty za jednotlivé skupiny a na konci celkový součet. Lze tak získat například přehled prodejů po jednotlivých odběratelích: přehled Vydané faktury si setřídíte a seskupíte podle odběratele a kombinací kláves Ctrl+X si zobrazíte součty za jednotlivé odběratele a celkový součet.

Pokud ve zvoleném přehledu nejsou žádné údaje, které by bylo možné sčítat, objeví se informace o počtu zvolených záznamů.

 

HELIOS 3.0 iNUVIO

V HELIOS verzi iNUVIO je kromě sumace hodnot Ctrl+X navíc ještě funkcionalita Zobrazit sumační řádek Shift+Ctrl+L. Po spuštění se vám ve spodní části sestavy zobrazí řádek, ve kterém se sčítají hodnoty sloupců, jejichž součet dává nějaký smysl.

Šířka sumačního sloupce je stejná, jako šířka daného sloupce. Chcete-li tedy rozšířit sumační sloupec, rozšiřte sloupec, jehož hodnoty se sčítají.

HELIOS iNUVIO - sumační řádek