HELIOS - Jak vyměnit šifrovací certifikát ČSSZ 2020 - BüroKomplet


HELIOS - Jak vyměnit šifrovací certifikát ČSSZ 2020

Jako každým rokem končí platnost šifrovacího certifikátu ČSSZ pro elektronickou komunikaci přes portál VREP. Platnost certifikátu DIS.CSSZ.2019 je do 2. 5. 2019, a proto ČSSZ vydala nový certifikát s platností od 28. 3. 2019 do 27. 3. 2020.

 

Kde získat nový certifikát?

 Certifikát lze stáhnout ze stránek České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/) hledejte: Šifrovací certifikát ČSSZ (platný do 27.3.2020)

Následující kořenové certifikáty není nutné instalovat znovu, již byly vyžadovány pro certifikát platný pro rok 2019.

  • PostSignum_PUBLIC_CA2.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer
  • PostSignum_ROOT_QCA2.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer

Instalace certifikátu

Instalaci provedete následovně:

 Pravé tlačítko myši na souboru certifikátu – nabídka Nainstalovat certifikát

 Otevřít soubor

 Otevře se průvodce importem certifikátu – Další

 Zatrhnete Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti

 Přes Procházet vyberete složku Zprostředkující certifikační autority a dáte OK

 Další

 Dokončit

 Pokud vše proběhlo tak jak má, vyskočí vám hláška:

 

Výměna šifrovacího certifikátu v definici zpráv HELIOS

Pomocných číselnících v přehledu Přehled definice zpráv, na kterémkoliv záznamu přehledu stiskněte pravé tlačítko myši nebo volbu místní nabídky Akce. Vyberte akci Hromadná změna certifikátu.

 Typ certifikátu nastavte na Šifrovací.

 V sekci Původní šifrovací certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, původní certifikát DIS.CSSZ.2019 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).

 V sekci Nový certifikát nastavte atribut umístění CA.

          POZOR!!! Pokud nenajdete certifikát v tomto umístění, zkuste nastavit atribut umístění na AddressBook

 V sekci Nový certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, nový certifikát DIS.CSSZ.2020 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).

 Stiskněte tlačítko OK, následně se ve všech definicích zpráv přepíše certifikát DIS.CSSZ.2019 na DIS.CSSZ.2020.

 

Nepodařilo se vám certifikát vyměnit?