Analyt-iK - verze 20.09.2017 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 20.09.2017Analyt-iK

List Dotazník

Smlouvy

Doplněna oblast Smlouvy. Doplněn klíč implementace, doplňte si prosím do svých Matrixů.

EET

Doplněna oblast EET.

Oblast Faktur vydaných

Optimalizovány sekce Kontroly, Kvantifikace dat měsíčně a Strukturální kontrola dat tak, že pokud v nich není žádná odpověď, netiskne se nadpis do Výsledné zprávy pro objednatele.

Oblast Faktur přijatých

Optimalizovány sekce Kontroly, Kvantifikace dat měsíčně a Strukturální kontrola dat tak, že pokud v nich není žádná odpověď, netiskne se nadpis do Výsledné zprávy pro objednatele.

Oblast QMS

Doplněna a upřesněna identifikace potřebných licencí pro QMS.

Oblast Projektu

Pokud nejsou určeny cíle projektu, netiskne se nadpis a ani info o tom že objednatel neurčil cíle.

Pokud nejsou určeny kompetence projektu, netiskne se nadpis a ani info o tom že objednatel neurčil kompetence.

Oblast Nákupu a prodeje

Doplněno tlačítko přílohy, pokud jsou pod tlačítkem uvedeny cesty k obrazovým přílohám, tisknou se tyto v dané oblasti Zprávy pro objednatele.

 

List Klíč implementace

Opravena chyba ve výpočtu náročnosti Importu dat.

Doplněna oblast Smlouvy.

Doplněna oblast EET.