Analyt-iK - verze 15.12.2016 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 15.12.2016Analyt-iK

List Dotazník

Oblast školení upravena v následujícím rozdělení:

 Školení základní ovládání

 Školení dataskopu

 Školení nástrojl přizpůsobení

 Školení sestavy

 Školení tiskových výstupů

 Školení Work Flow

 Školení nastavení práv

List Podpora

Licence (volané z oblasti Požadavky listu Dotazník) - ve sloupci K (využití licencí) změněno ověření dat tak, aby šlo zadat hodnoty od 0,1 po 999999999.

Systémy (volané z oblasti Požadavky listu Dotazník) – doplněn sloupec náročnost v hodinách a riziko.

Portály (volané z oblasti Požadavky listu Dotazník) – doplněn sloupec náročnost v hodinách a riziko.

Zařízení (volané z oblasti Požadavky listu Dotazník) – doplněn sloupec náročnost v hodinách a riziko.

Kontrola na existenci složek

Kontrola na existenci složek rozšířena o Podklady od zákazníka. Tato složka slouží k ukládání elektronických dokumentů, které zaslal zákazník.

Kontrola na existenci složek rozšířena o Loga. Tato složka slouží k ukládání 3 bmp souborů. Tyto soubory se musí jmenovat

 Logo HELIOS.bmp

 Logo objednatele.bmp

 Logo zhotovitele.bmp

Pokud Analyt-iK tyto soubory najde při tisku zprávy pro objednatele, vloží loga do titulní stránky.

Titulní stránka byla upravena tak, aby se loga dala vložit.

Loga jsou vždy upravena na velikost 80px x 80px.

Kontrola na existenci složek navíc doplněna i do otevírání Analyt-iK, tak se potřebná struktura složek založí již při prvním otevření.