Analyt-iK - verze 10.3.2016 - BüroKomplet


Analyt-iK - verze 10.3.2016Analyt-iK

List Dotazník, sekce Řízení výroby

Opravena chyba v tlačítkách kontrola v oblastech Faktury vydané, Faktury přijaté, Sklady a Nákup a prodej. Tlačítko i sumarizační položka obsahovaly chybu, která sice nezabránila kontroly do analýzy zaznamenat a následně se tyto i vytiskly, ale neumožnila je opravit zavoláním subevidence z tlačítka.

Doplněn podmíněný dotaz na potřebu trasování výrobních čísel. Tento dotaz je zároveň spojen s vygenerování potřeby licence na tento plugin.

Odpověď na potřebu sledovat výrobní čísla přesunuta na nový samostatný list Číselník – výrobní čísla a doplněn na následující rozsah:

 N

 na materiálech

 na polotovarech

 na výrobcích

 na materiálech a polotovarech

 na materiálech a výrobcích

 na polotovarech a výrobcích

 na materiálech, polotovarech a výrobcích

 

Doplněno několik příznaků pro generování otázky do Dotazníku objednateli.

 

List dotazník, nová sekce QMS

Doplněna nová oblast/sekce QMS, zároveň doplněno generování potřeby licencí.

 

Zpět na seznam verzí.